Region of Business Operations


■Watami Overseas Business Operations
Region of Business Operations HongKongHongKongShanghaiShanghai HongKong Taiwan Shenzhen Guangzhou Singapore Malaysia

■Hong Kong (Ishokuya Concept Watami, Japanese Cuisine Watei) http://www.watami.com.hk/
■Taiwan (Ishokuya Concept Watami) http://www.watami.com.tw/
■Singapore(Ishokuya Concept Watami) http://www.watami.com.sg/
■Malaysia(Ishokuya Concept Watami) http://www.watami.com.my/